ELEKTROMECHANIK

LOKALIZACJA: 

Ozarow Mazowiecki, MZ, PL, 05850

ID WYM:  42325

Firma Sealed Air projektuje i dostarcza rozwiązania w zakresie opakowań, które chronią towary transportowane na całym świecie, konserwują żywność, umożliwiają prowadzenie handlu elektronicznego i łączności cyfrowej oraz pomagają w tworzeniu globalnego łańcucha dostaw, który jest bezdotykowy, bezpieczniejszy, mniej stratny i bardziej odporny.

Nasi pracownicy są przedsiębiorczymi innowatorami i osobami rozwiązującymi problemy, które starają się wnieść unikalne spojrzenie i rozwiązania na potrzeby naszych klientów, interesariuszy i społeczeństwa. W firmie SEE tworzymy społeczność wynalazców, osób rozwiązujących problemy i twórców przyszłości, którzy z pasją realizują nasz cel.

Firma Sealed Air wygenerowała 5,5 mld USD sprzedaży w 2021 roku i zatrudnia około 16 500 pracowników, którzy obsługują klientów w 114 krajach. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.sealedair.com.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:


•    Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń produkcyjnych.
•    Usuwanie awarii maszyn i urządzeń.
•    Wykonywanie przeglądów okresowych oraz remontów planowych.
•    Relokacja, ustawianie i uruchamianie maszyn i urządzeń.
•    Wprowadzanie ciągłych ulepszeń mających na celu zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy jakości oraz optymalizacji procesu produkcyjnego.
•    Nadzór i dbanie o dobry stan powierzonych maszyn i narzędzi.
•    Współpraca pomiędzy działami w zakresie optymalizacji przebiegu procesu,
•    Nadzór nad procesami przeglądów, napraw, remontów i konserwacji linii i urządzeń produkcyjnych.
•    Dbanie o stany magazynowe częsci zamiennych. 

WYMAGANIA:


•    Wykształcenie kierunkowe elektyczne / elektroniczne lub pokrewne,
•    Znajomość automatyki przemysłowej,
•    Umiejętność posługiwania się schematami (elektrycznymi, pneumatycznymi) i rysunkiem technicznym.
•    Doświadczenia zawodowe w dziale utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej min. 2 lata,
•    Aktualne uprawnienia SEP do 1kV,
•    Dobra organizacja pracy własnej,
•    Przestrzeganie zasad BHP oraz porządku w miejscu pracy,
•    Ksiązeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
•    Umiejętność obsługi komputera.

Identyfikacja zapotrzebowania: 42325 

Relokacja: Nie 

Firma jest zobowiązana do tego, aby wszyscy zakwalifikowani kandydaci mieli równe szanse na zatrudnienie, bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, orientację czy ekspresję płciową, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność, status weterana oraz jakikolwiek inny chroniony przez prawo stan - w zgodzie z obowiązującym w danym regionie przepisami.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W SEALED AIR?

Naszym obowiązkiem jest wykorzystanie tego, co mamy, do wprowadzania pozytywnych zmian, ważnych dla naszych społeczności i dla planety, korzystając z globalnych zasobów i doświadczenia firmy Sealed Air.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - chodzi o poprawę życia ludzi na całym świecie poprzez zaspokajanie pilnych potrzeb społeczności, w których my i nasi klienci działamy.

Sukces klienta - zaspokajanie potrzeb naszych klientów. W Sealed Air to coś więcej niż cel - to integralna część naszych praktyk biznesowych, naszych innowacyjnych rozwiązań i naszych wartości.

Poprawianie sytuacji naszych społeczności dzięki poświęceniu im czasu, talentu i zasobów.