MEDEDELING AAN RECRUITERS, WERVING & SELECTIE BUREAUS, UITZENDBUREAUS EN ANDERE AANBIEDERS VAN DIRECTE PLAATSING PERSONEEL.

Sealed Air Corporation en de aan haar gelieerde ondernemingen ("Sealed Air") hebben een interne recruitment afdeling. In aanvulling hierop kan Sealed Air soms gebruik maken van uitzendbureaus, werving & selectiebureas en/of professionele recruiters ("Bureau"). Bureaus worden hierbij specificiek opgedragen GEEN rechtstreeks contact op te nemen met Sealed Air medewerkers, inclusief wervingsmanagers, om kandidaten voor te stellen -het recruitment team van Sealed Air of ander daarvoor geautoriseerd Sealed Air personeel moet ALLE kandidaten aan de wervingsmanagers presenteren. 

Om de belangen van alle partijen te beschermen, zal Sealed Air geen ongevraagde cv's van andere bronnen, anders dan rechtstreeks van een kandidaat, accepteren. Ongevraagde cv's, inclusief die naar Sealed Air zijn gestuurd per post, fax of e-mail, rechstreeks naar Sealed Air medewerkers of Sealed Air database, worden beschouwd als Sealed Air eigendom. Sealed Air zal GEEN vergoeding betaling voor een plaatsing als gevolg van de ontvangst van een ongevraagd cv - zelfs niet als reactie op een specifieke vacature. Sealed Air beschouwd bij elke kandidaat van wie het Bureau ongevraagd een cv heeft ingediend, dat hiertegenover geen kosten of vergoeding staat.

Bureaus moeten voorafgaan schriftelijke toestemming van Sealed Air recruitment afdeling verkrijgen om cv's aan te leveren, en dan alleen in combinatie met een geldig en volledig service contract met betrekking tot een specifieke vacature.Sealed Air betaalt geen vergoeding aan een Bureau dat een dergelijke overeenkomst niet heeft. 

Alleen schriftelijke overeenkomsten die getekend zijn door een Sealed Air Officer of een door hem/haar aangewezen persoon zijn geldig. Geen enkele andere Sealed Air medewerker is gemachtigd om namens Sealed Air een verbintenis aan te gaan met betrekking tot het plaatsen van kandidaten via een Bureau. Sealed Air wijst hierbij nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af en ontkent elke aansprakelijkeheid onder iedere overeenkomst die beweert te zijn aanvaard onder negatieve instemming, onderhandeling met kandidaat, prestatie of welke vorm dan ook, anders dan de handtekening van een Sealed Air Officer.