INFORMACJA DLA REKRUTERÓW, AGENCJI REKRUTACYJNYCH ORAZ POŚREDNICTWA PRACY

Sealed Air Corporation oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne („Sealed Air”) mają wewnętrzny dział rekrutacji. Sealed Air może od czasu do czasu uzupełniać tę wewnętrzną działalność, korzystając z pomocy agencji prasy tymczasowej, usług pośrednictwa pracy i profesjonalnych rekruterów („Agencje”). Niniejszym zaleca się, aby agencje NIE kontaktowały się bezpośrednio z pracownikami Sealed Air, w tym z Kierownikami odpowiedzialnymi za rekrutację, w celu przedstawienia kandydatów - zespół rekrutacyjny Sealed Air lub inny upoważniony personel Sealed Air musi przedstawić WSZYSTKICH kandydatów Kierownikom odpowiedzialnym za rekrutację.

Aby chronić interesy wszystkich stron, Sealed Air nie będzie przyjmować niezamówionych CV z jakiegokolwiek źródła innego niż bezpośrednio od kandydata. Wszelkie niezamówione CV wysłane do Sealed Air, w tym niezamówione CV wysłane na adres pocztowy Sealed Air, faks lub adres e-mail, bezpośrednio do pracowników Sealed Air lub do bazy danych CV Sealed Air będą uważane za własność Sealed Air. Sealed Air NIE uiści opłaty za jakiekolwiek zatrudnienie wynikające z otrzymania niezamówionego CV - nawet te wysłane w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę. Sealed Air uzna, że ​​każdy kandydat, dla którego Agencja przesłała niezamówione CV, został skierowany przez Agencję bez żadnych opłat.

Agencja musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę od osób odpowiedzialnych za rekrutację w Sealed Air na przesłanie CV, a następnie wyłącznie w połączeniu z ważną w pełni wykonaną umową o świadczenie usług oraz w odpowiedzi na konkretne oogłoszenie o pracę. Sealed Air nie zapłaci opłaty żadnej agencji, która nie ma takiej umowy.

Umowy agencyjne będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez osobę upoważnioną przez Sealed Air. Żaden inny pracownik Sealed Air nie jest upoważniony do wiązania Sealed Air z żadną umową dotyczącą umieszczania kandydatów przez agencje. Firma Sealed Air niniejszym wyraźnie odrzuca i zaprzecza wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek umowy, która ma zostać zaakceptowana na podstawie negatywnej zgody, negocjacji z kandydatem, wyników lub w jakikolwiek inny sposób niż podpis urzędnika Sealed Air.