LEIDERSCHAP OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID BEGINT MET EEN DIVERS EN INCLUSIEF PERSONEELSBESTAND

Bij Sealed Air zijn we ervan overtuigd dat wereldwijde bedrijven van wereldklasse sneller groeien en toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid wanneer inclusiviteit op de eerste plaats komt en diversiteit een integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie.

We zijn dit traject al ingeslagen. Onze toenemende focus op Diversiteit en inclusiviteit (D&I) is een cruciaal onderdeel bij het stimuleren van een high-performance cultuur en het voldoen aan de verplichtingen van ons bedrijf op het gebied van duurzaamheid.

Actie ondernemen op wereldwijd en lokaal niveau:
Sealed Air is actief in meer dan 45 landen over de hele wereld en daarom hebben we een natuurlijk divers personeelsbestand dat in staat is om te reageren op milieu-uitdagingen. Van toonaangevende lokale afvalopruiming in North Carolina en India tot onze steun aan belangrijke wereldwijde initiatieven met organisaties als de Ellen MacArthur Foundation: onze medewerkers zijn gepassioneerd en ondernemen actie binnen de vele gemeenschappen die we bedienen.

Problemen op een andere manier oplossen:
Onze verschillende perspectieven hebben ook invloed op de manier waarop we samenwerken en problemen oplossen. Het positioneert ons om sneller te reageren en te innoveren als het gaat om het oplossen van de grootste uitdagingen van onze klanten.

Dit wordt uitvergroot in onze vele laboratoria en onderzoekscentra - van Charlotte tot Singapore en van Italië tot India - waar onze expertteams werken aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame technologieën en oplossingen.

Divers talent vasthouden en vooruit helpen:
In een wereldwijde organisatie is gender de universele diversiteitsmaatstaf bij uitstek. Sealed Air is 23 procent genderdivers, we hebben twee vrouwelijke leiders in het Executive Leadership Team en we hebben net ons tweede vrouwelijke lid van onze Raad van Bestuur benoemd. Desondanks weten we dat er meer moet gebeuren om te zorgen dat onze D&I-inspanningen vruchten afwerpen. We hebben groepen opgericht die zich lokaal en wereldwijd inzetten om zaken vooruit te helpen. Een voorbeeld is ons Women's Initiative Network (WIN), met zes groepen over de hele wereld. Deze organisatie richt zich op het aantrekken, behouden en vooruit helpen van vrouwen op de werkplek. In samenwerking met Global Human Resources sponsort de WIN een bedrijfsbrede campagne genaamd SEE Women Rising, gebaseerd op het boek How Women Rise van Sally Helgessen.

We zetten ons in voor het doorvoeren van verandering:
We geloven dat een meer diverse en inclusieve cultuur begint met toegewijde leidinggevenden. Daarom heeft onze CEO Ted Doheny in 2018 samen met meer dan 600 andere CEO's uit de hele wereld de CEO Act voor Diversity and Inclusion ondertekend.
Deze toezegging maakt deel uit van de CEO Action for Diversity & Inclusion™, een CEO-gedreven zakelijke verbintenis om diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer te bevorderen en om bedrijven te helpen hun D&I-doelstellingen gezamenlijk en op een efficiënte manier te bereiken.
In 2019 zullen we ons blijven inspannen met een sterke focus op managers en het bieden van nuttige training en middelen die een diverse en inclusieve werkplek ondersteunen. Duurzaamheid en D&I blijven centraal staan in onze strategie. We blijven ernaar streven om een verschil te maken in de industrieën en gemeenschappen die we bedienen en breiden op alle vlakken van diversiteit uit binnen Sealed Air.

VETERANEN

Het Sealed Air-veteranennetwerk is een wereldwijd netwerk van medewerkers die in het leger hebben gediend of die zich inzetten voor de ondersteuning van veteranen. Ons Veteranennetwerk richt zich op het voortzetten van een cultuur waarin medewerkers gewaardeerd worden om hun militaire ervaring en het ondersteunen van veteranen in de gemeenschappen die we bedienen.