ZRÓWNOWAŻONE PRZYWÓDZTWO ZACZYNA SIĘ OD ZRÓŻNICOWANEJ I INTEGRUJĄCEJ SILE ROBOCZEJ

W Sealed Air jesteśmy przekonani, że światowej klasy globalne firmy rozwijają się szybciej i stają się liderami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na integracją i uwzglęgniając różnorodność w strategii biznesowej.

My już zaczęliśmy tę podróż. Nasza rosnąca orientacja na różnorodność i integrację (D&I) jest kluczowym elementem napędzajacym kulturę wysokiej wydajności i realizacji zobowiązań naszej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Podejmowanie działań na skalę globalną i lokalną:
Sealed Air działa w ponad 45 krajach na całym świecie, przez co dysponujemy naturalnie zróżnicowaną siłą roboczą, która jest w stanie sprostać wyzwaniom środowiskowym. Od wiodących lokalnych działań w zakresie usuwania śmieci w Karolinie Północnej i w Indiach, aż po wspieranie najważniejszych globalnych inicjatyw takich organizacji jak Fundacja Ellen MacArthur - nasi pracownicy z pasją podejmują działania w wielu społecznościach, którym służymy.

Rozwiązywanie problemów w inny sposób:
Nasze zróżnicowane punkty widzenia wpływają również na sposób, w jaki współpracujemy i rozwiązujemy problemy. Pozwala nam to szybciej reagować i wprowadzać innowacje w odpowiedzi na największe wyzwania, przed jakimi stają nasi klienci.

Jeszcze bardziej jest to widoczne w wielu naszych laboratoriach i ośrodkach badawczych - od Charlotte, przez Singapur, aż po Włochy i Indie - gdzie nasze zespoły ekspertów pracują nad rozwojem nowych, zrównoważonych technologii i rozwiązań.


Zatrzymywanie i promowanie zróżnicowanych talentów:
W globalnej organizacji jedyną uniwersalną miarą różnorodności jest płeć. Organizacja Sealed Air jest w 23% zróżnicowana pod względem płci - mamy dwie kobiety w zespole liderów wykonawczych i właśnie powołaliśmy drugą kobietę do naszego Zarządu. Mimo to wiemy, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia w zakresie D&I. Dysponujemy lokalnymi i globalnymi grupami, których zadaniem jest ciągłe posuwanie firmy do przodu w tym asapekcie. Jednym z przykładów jest nasza Women's Initiative Network (WIN), z sześcioma grupami działającymi na całym świecie. Organizacja ta skupia się na przyciąganiu, angażowaniu i promowaniu kobiet w miejscu pracy. We współpracy z Globalnym Działem Zasobów Ludzkich WIN sponsoruje ogólnofirmową kampanię pod nazwą SEE Women Rising, opartą na książce Sally Helgessen How Women Rise.

Zobowiązując się do zmian:Wierzymy, że zaangażowanie idące z góry motywuje tworzenie bardziej zróżnicowanej i integrującej kultury. Dlatego też w 2018 roku nasz prezes Ted Doheny dołączył do ponad 600 innych prezesów z całego świata, podpisując zobowiązanie CEO Act!on for Diversity and Inclusion.
Zobowiązanie to jest częścią inicjatywy CEO Action for Diversity & Inclusion™ (działania na rzecz różnorodności i integracji), zobowiązania biznesowego wspieranego przez CEO do propagowania różnorodności i integracji w miejscu pracy oraz pomagania firmom na rzecz wspólngo i efektywnego osiąganiu ich celów w zakresie różnorodności i integracji.
W 2019 r. nasze wysiłki będą kontynuowane. Będziemy się koncentrować na menedżerach, zapewniajac im pomocne szkolenia i zasoby, które wspierają zróżnicowane i integracyjne miejsce pracy. Zrównoważony rozwój oraz D&I pozostają w centrum naszej strategii. Będziemy nadal starać się wprowadzać zmiany w branżach i społecznościach, którym służymy, oraz poszerzać wszystkie obszary różnorodności w Sealed Air.

WETERANI

Sieć Weteranów Sealed Air to globalna sieć pracowników, którzy służyli w wojsku lub są zaangażowani we wspieranie weteranów. Nasza Sieć Weteranów skupia się na podtrzymywaniu kultury, w której pracownicy są cenieni za swoje doświadczenie wojskowe, oraz na wspieraniu weteranów w społecznościach, którym służymy.