Udostępnij tę ofertę
Aplikuj »

Specjalista ds. Zakupów

LOKALIZACJA: 

Lodz, PL, 92-320

ID WYM:  40984

Firma Sealed Air projektuje i dostarcza rozwiązania w zakresie opakowań, które chronią towary transportowane na całym świecie, konserwują żywność, umożliwiają prowadzenie handlu elektronicznego i łączności cyfrowej oraz pomagają w tworzeniu globalnego łańcucha dostaw, który jest bezdotykowy, bezpieczniejszy, mniej stratny i bardziej odporny.

Nasi pracownicy są przedsiębiorczymi innowatorami i osobami rozwiązującymi problemy, które starają się wnieść unikalne spojrzenie i rozwiązania na potrzeby naszych klientów, interesariuszy i społeczeństwa. W firmie SEE tworzymy społeczność wynalazców, osób rozwiązujących problemy i twórców przyszłości, którzy z pasją realizują nasz cel.

Firma Sealed Air wygenerowała 5,5 mld USD sprzedaży w 2021 roku i zatrudnia około 16 500 pracowników, którzy obsługują klientów w 114 krajach. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.sealedair.com.

Zakres obowiązków

 • Realizacja polityki zakupowej
 • Negocjowanie warunków handlowych z dostawcami
 • Przygotowywanie niezbędnych specyfikacji do procesu przetargów dla podwykonawców.
 • Kontrola zewnętrznych podwykonawców wykonujących usługi na terenie firmy pod kątem zgodności z zamówieniami zakupowymi Sealed Air Polska.
 • Przygotowywanie i przegląd umów z podwykonawcami.
 • Nadzór nad procesem zakupów Sealed Air Polska.
 • Nadzór nad odbiorem otrzymanych materiałów w procesie zakupów.
 • Określanie budżetu kosztów działalności zakładu w obszarze mediów i usług dodatkowych.
 • Wdrożenie planu bezpieczeństwa produkcji w dziale zakupów, poprzez program audytów dostawców i ciągłość dostaw istotnych produktów.
 • Zapewnienie dobrej komunikacji i pracy zespołowej z pozostałymi działami Spółki.
 • Nadzór nad poufnymi dokumentami i przekazywane ich wyłącznie osobom uprawnionym.
 • Planowanie zastępstwa w dziale zakupów i czynne uczestnictwo w zastępstwach pracowników innych działów Spółki zgodnie z procedurami obowiązującymi na terenie Sealed Air Polska.
 • Planowanie dostępności wszystkich niezbędnych zasobów produkcyjnych, w tym środków i narzędzi bezpieczeństwa pracy, formularzy i druków, materiałów eksploatacyjnych, surowców, opakowań itp. zgodnie z wytycznymi służb współpracujących z działem zakupów, utrzymania ruchu, produkcji, zaopatrzenia, technologii, obsługi klienta.
 • Zachowanie odpowiedniego, oczekiwanego przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sprecyzowanego w dokumentach zleceń zakupowych poziomu jakości wszystkich zakupywanych produktów i półproduktów.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, 
 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku pracy w środowisku produkcyjnym,
 • Znajomość obsługi programu SAP,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Zdolność efektywnej współpracy i budowa relacji z klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi.

Identyfikacja zapotrzebowania: 40984 

Relokacja: Nie 

Firma jest zobowiązana do tego, aby wszyscy zakwalifikowani kandydaci mieli równe szanse na zatrudnienie, bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, orientację czy ekspresję płciową, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność, status weterana oraz jakikolwiek inny chroniony przez prawo stan - w zgodzie z obowiązującym w danym regionie przepisami.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W SEALED AIR?

Naszym obowiązkiem jest wykorzystanie tego, co mamy, do wprowadzania pozytywnych zmian, ważnych dla naszych społeczności i dla planety, korzystając z globalnych zasobów i doświadczenia firmy Sealed Air.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - chodzi o poprawę życia ludzi na całym świecie poprzez zaspokajanie pilnych potrzeb społeczności, w których my i nasi klienci działamy.

Sukces klienta - zaspokajanie potrzeb naszych klientów. W Sealed Air to coś więcej niż cel - to integralna część naszych praktyk biznesowych, naszych innowacyjnych rozwiązań i naszych wartości.

Poprawianie sytuacji naszych społeczności dzięki poświęceniu im czasu, talentu i zasobów.

Aplikuj »